Thứ Bảy, tháng 3 08, 2014

Nguyễn Trung, nói những điều cần

Sáng nay đạp xe ghé nhà "một ông anh" nói chuyện về loạt bài mới đây của Nguyễn Trung. Nhắc lời Nguyễn Trung trong bài: "...món nợ lớn đối với anh Võ Văn Kiệt tôi chưa trả được: - Ráng đóng góp vào việc đổi mới đảng!.." thì "ông anh" nói: - "nói chuyện với (bọn?) mình ông Kiệt có nhận xét rất tốt về Nguyễn Trung, đặc biệt đánh giá là một người rất dũng cảm". "Ông anh" cũng nhận xét Nguyễn Trung là "một người khoáng đạt, thẳng thắn, chân chính, viết khỏe". 
Tôi xin giới thiệu loạt bài từ cuối, theo đã dẫn, với rất nhiều đồng cảm dù rằng tôi không đọc hết (đọc ít) thậm chí có bài còn chưa đọc. Nhưng với tôi như thế là đủ, những điều đồng cảm ấy đủ nói về những điều chưa đọc.

1 nhận xét:

VNQ nói...

"...Tinh thần dân tộc – dân chủ ấy hiển nhiên là sự kế thừa các triết lý và các giá trị của văn minh nhân loại, không thể tìm thấy trong tinh thần này bất kỳ một thứ “chủ nghĩa” nào..."