Thứ Sáu, tháng 3 15, 2013

K4 xuyên Việt

Mấy hôm trước đang bận karaoke thì nghe ô.TM gọi, thông báo lên đường xuyên Việt. Hôm nay gặp "cô Sáu", hỏi cậu đi tới đâu thì lại còn không biết tí gì.
A lô một hồi, cậu nói đã qua Khâm Đức trên đường TS. Chuyến này đi theo đoàn của "anh Tư" nên bạn bè mình không biết cũng phải.
Ấy thế mà có cả Tiến ếch k4 đi cùng. Tiến ếch này hình như từ hồi nảo chưa gặp lại đâm ra không nhớ mặt mũi ra răng.
Chương trình chuyến này dài ngày, dự trù một tháng, lên tận Tây Bắc, vòng sang Đông tùy theo tình hình có hứng trong lòng.
Tốt!. Đất nước mình, nếu có điều kiện nên đi kỹ kỹ một chút.

2 nhận xét:

thủy bều K4 nói...

@HT: Chắc là đi theo Anh Tư(VD Anh Tư S)cho nên "Lộ đường đi,nước bước Là...",còn Tiến ếch,nó nằm cạnh tui,da nó trắng,mồm hơi "Cá ngão" nên gọi thế?,từ ngày rời trường đến giờ chưa gặp lại!Chúc thượng lộ Bình an!(Chuyến đi này không biết có "Giối già?"không!).He he...!

Dũng Sô nói...

Tiến ếch bạn gặp sẽ nhận ra ngay, hắn vẫn thế. Giờ hiu rồi nên bắt đầu ăn chơi.
DS