Thứ Năm, tháng 2 07, 2013

Tắm ao ta, nếu mà có đục...

Có một sản phẩm nhắn tin Việt, Zalo, mới được báo chí nước ngoài đề cập và trang Zing đưa thêm.

Lưu ý đến tin đã đưa trước đây rằng giới trẻ VN hiện dùng phổ biến trình nhắn tin wechat gốc Tàu.
Lưu ý thêm rằng giới CNTT các nước phát triển cao như Anh, Mỹ... đã rất cảnh giác trước các sản phẩm liên quan thông tin, thậm chí chi tiết cho tới linh kiện, gốc Tàu.
Vậy Zalo sẽ là hàng Việt xứng đáng thay thế cho hàng độc wechat. Nếu Zalo có chứa các trình do thám người dùng như từng có tin đồn các trình diệt virus nội mở cửa sau máy tính của bạn, thì Zalo cũng vẫn nên dùng, nó là cái ao nhà, nếu mà có đục thì ta vẫn dùng. Tuyệt đối không nên chết ở ao của bạn dù là 4 tốt 16 chữ vàng. 
Trừ khi Zalo đã là "Tàu ngầm".

Không có nhận xét nào: