Thứ Năm, tháng 2 02, 2012

Lạ! (thơ TS1 bên trang "lính")

(đã có tôi hỏi mượn
mà chưa thấy trả lời
nếu không tin thì bấm
vào "trang lính" ở trên)


Có những con tàu lạ
Tự dưng đâm tàu mình?
Tàu không phải là kiến.
Tàu cũng không vô hình.

Có những con là lạ
Đang được ngâm trong bình.
Một số thì rướn cổ
Một số nằm chình ình.

Có những đồng tiền lạ
Nhét đầy miệng nghê rồng.
Vứt đặc cả giếng phủ
Không phải là tiền Đồng.

Có những căn nhà lạ
Tự dưng sụp cái rầm
Chẳng do thằng nào phá
Dẫu hơn tháng truy tầm.

Có những đày tớ lạ
Càng vất vả càng giàu?
Có những ông chủ lạ
Càng văn minh càng đau?

Lạ gì lạ lắm thế?
Lạ mãi rồi cũng quen!
Đâu phải là chú bé
Thấy Đức Vua cởi...troèn

1 nhận xét:

tranbachai nói...

Bác bẹc giê này mần thơ quá ấn tượng!