Thứ Bảy, tháng 4 12, 2014

Bạn Trỗi tại Tang lễ Hồng Thanh

Theo yêu cầu của các bạn, tôi xin gửi một số ảnh Anh em Bạn Trỗi đến tiễn đưa Hồng Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng ( các bạn Thông cảm, ảnh chụp vội bằng phone)

Nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai- Cáo phó của bạn

Gia quyến Bùi Hồng Thanh bên linh cữu bạn

Lê Trung k6  đến tiễn đưa HT
Tất cả anh em đến viếng bạn đều buồn, tiếc thương, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, mà như Lê Trung k6 nói: "...ngẩng cao đầu như anh Trỗi ở pháp trường !!!"Không có nhận xét nào: