Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

Góp ảnh, góp ảnh

Góp vài cái ảnh lên Tây thiên với anh HT, chụp bằng máy P&S của Đại Cương

Không có nhận xét nào: