Thứ Tư, tháng 8 14, 2013

Windows XP sẽ bị tin tặc 'xâu xé' sau khi ngừng được hỗ trợ

Microsoft đưa ra thông báo trước 1 năm việc ngừng hỗ trợ WinXP kể từ tháng 4 năm sau. Hệ quả là có cái nhìn ảm đạm như thế, liệu có đáng buồn không? Thực ra đây phải là tin vui với người dùng Windows XP ở Việt Nam.
Có buồn có lo là những người đã trả tiền để trong nhiều năm vẫn nhận được hỗ trợ vá lỗi phần mềm. Chứ Việt Nam mình đa phần không có ai trả tiền, thì làm gì được tải và cài đặt bản vá lỗi. Như thế trong nhiều năm bọn tin tặc đã xâu xé các máy chạy Windows không bản quyền ở VN. Bây giờ toàn thế giới những ai dùng Windows XP, dù đã từng trả tiền, đều trở thành mồi ngon của tin tặc. Trước hàm tin tặc vốn chỉ có số ít máy VN, giờ là hằng hà sa số máy trên khắp thế giới đều là mồi ngon. Thì việc có thằng tặc nào xơi mình chỉ là vì "số", chứ bây giờ nhiều máy thủng quá mà.

1 nhận xét:

TK8 nói...

Cái nì có thể chính Windows tự hủy để ép User mua sản fẩm mới - mắc mớ gì tin tặc "xâu xé" cái xác chết ?

Còn chuyện "tải bản vá lỗi" lâu nay cộng đồng xài Win lụi vẫn tải theo đường "tiểu ngạch" mừ !