Thứ Ba, tháng 8 22, 2017

Thông báo kết quỹ SGK học trò nghèo

Chắc nhiều bạn Trỗi mình không nhớ cái quỹ hỗ trợ SGK cho học sinh hộ nghèo xã Mỹ Yên mà K4 đầu têu như một hoạt động Gặp mặt truyền thống K4 năm 2008.
Tinh thần của bạn Trỗi mình khi lập quỹ này là hàng năm sẽ hỗ trợ miễn phí SGK cho toàn bộ các cháu học sinh thuộc hộ nghèo trong xã. Việc này được thực hiện liên tục trong 5 năm từ 2008 cho đến 2012. Từ 2013 chúng ta đã dừng, với tồn quỹ còn 2 triệu đồng, để mãi.
Hôm rồi, thông qua Diem Hang Phan Vu tôi đã góp số tiền đó vào quỹ tài trợ học trò nghèo vùng cao, đặc biệt là vùng bị thiệt hại nặng vụ lũ vừa qua.
Các bạn có thể xem hoạt động rất tích cực và hiệu quả của quỹ đó nhiều năm nay. Tôi tin là đóng góp nhỏ của chúng ta đã được trao vào nơi tin cậy.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có mỗi 2 chiệu bọ xít mà bảo rất tích cực và hiệu quả ? Nói mãi ... Sao chẳng nêu tấm gương sáng chói của Quốc Dũng dành 300 cho Bạn Chổi K4 , lúc ra đi ? Có hay quên ? Để ở đâu ? Ai bảo quản ? Dùng làm gì ? Đã phát huy tác dụng chưa ? Ai sẽ quyết hay khéo lại 3 kỳ hội hè là tiêu cha nó hết ! Khoản này chắc BLL mới biêt chứ blog mình biết đếch ! Mong đừng để xót xa tấm lòng bạn mình nơi cửu tuyền !

Nặc danh nói...

Ối ! Ối ! Làm gì có ! Nghe hơi nồi chõ rồi ba toác ! Ai bảo là có cái vụ 300 nào đâu mà vặn vẹo lắm dấu hỏi thế ! Có chăng thì nó cũng thuộc phạm vi Mật - không phổ biến của lãnh đạo , đừng nhiễu sự đòi hỏi minh bạch , trắng đen ở đây , nhá !