Thứ Sáu, tháng 8 18, 2017

Tin buồn mẹ anh Phạm Đức Bằng mất

Cụ bà mẹ đẻ anh Phạm Đức Bằng mất.
Lễ viếng từ 9h-11h Ngày 20/8/2017 (CN) Tại nhà TANG LỄ BV 354.
K4 tập trung vào viếng hồi 10h30, mong các bạn tham gia đông đủ.

Không có nhận xét nào: