Thứ Năm, tháng 6 08, 2017

Tin 8/6 về cuộc gặp

Tin 8/6 về Gặp mặt k4 Quảng Ngãi từ Dương Minh
Nhờ mọi người phổ biến rộng rãi giúp, nhất là tới các cụ K4 mà không quan tâm.
" HT ơi ae BLL ngoài Bắc cố gắng gọi đt hỏi trực tiếp từng người rồi cập nhật thông tin vào Danh sách đăng ký. JM đã ước lượng bữa trưa 30/6 khoảng 50 suất, Tiệc liên hoan đặt 10 bàn đảm bảo từ 90-100 người. Nhân viên KS Mỹ Trà sẽ căn cứ Danh sách trên blog để xếp phòng và ghi số phòng vào DS luôn.
Đồng thời tiếp tục qua điện thoại phổ biến kế hoạch họp mặt ở Quảng Ngãi cho mọi người. Hiện vẫn có ae K4 ở HN chưa biết kế hoạch này. Có người không dùng face và blog, lại ít gặp nhau nên không biết."

Không có nhận xét nào: