Chủ Nhật, tháng 6 04, 2017

Tin 4/6 K4 gặp mặt Quảng Ngãi 1/7 từ Dương Minh


HT ơi, nt cho ace là: "Ace nhan tin cho HT biết đi Quảng Ngãi mấy người, phương tiện gì, ngày giờ nào đến QN để BTC có kế hoạch đón và bố trí phòng ngủ. Báo càng sớm cang tốt. Cám ơn. Chuyển tiếp tin này cho ae khác". Khi nhận được tn của ai thì HT cập nhật ngay vào DS đăng ký và chuyển tn cho JM.

Không có nhận xét nào: