Thứ Ba, tháng 5 30, 2017

Lưu ý: Đăng ký danh sách Gặp mặt Quảng Ngãi 2017

Sợ chìm mất tin và kế hoạch gặp mặt Quảng Ngãi tôi đã đưa chúng lên một mục Quảng Ngãi 2017 trên đầu cột Danh sách. Mời các cụ vào đấy xem và đăng ký.

Không có nhận xét nào: