Thứ Bảy, tháng 9 29, 2012

Máy ảnh nào phổ biến nhất đã gửi ảnh lên Flickr?

Lâu lâu không có bài để làm tươi Bạn Trỗi, thì giở bài cùn xem thử ảnh chụp bằng máy ảnh nào được gửi lên Flickr nhiều nhất?


Kể ra chả thấy cái Nikon nào thì vô lý thật?

Không có nhận xét nào: