Thứ Năm, tháng 9 13, 2012

Cốc cốc cốc, tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa, cốc cốc

Theo thông báo ý kiến Thủ tướng có "một số trang mạng khác, đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.
Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật... công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động."
Anh em ta tuy là hết các loại chức rồi, cũng nên biết để "cẩn thận củi lửa", he he...
Có gì đó về chuyện quan hệ của công cụ dân chủ với hình thái và phương thức thi hành dân chủ. Công nghệ luôn ẩn náu trong những thứ mà các bậc trí giả với một mớ các giáo điều đúng mọi thời đại chả thèm để ý.
Ấy thế nhưng chính chúng, công nghệ, làm thay đổi thế giới từ gốc rễ, chứ chả phải do "lý luận trung ương" làm ra.
Mới biết chân giác ngộ khó lắm thay, ngay cho các bậc trí giả. Chả thèm nói tới loại trí không có gì :-)

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

@HT:..."Mùa hanh khô cẩn thận củi lửa ..."không khéo ..."trời kia không cháy,lửa rơi cháy mình..."he!he!..lời "cảnh báo sớm"này quả thật không thừa,nhỡ ai có vào"trong ấy"ai mang cơm hè?Tốt nhất học Tầu:..."Tọa sơn quan hổ đấu"cho nó lành!/TBK4

HữuThành.Nguyễn nói...

Cơm vẫn phải ăn, nước vẫn phải uống, thì củi vẫn phải đốt :-)