Thứ Sáu, tháng 2 23, 2018

Gặp mặt K4 đầu Xuân 2018

Theo lệ mấy năm nay, cuộc gặp đầu Xuân 2018 của K4 mình sẽ vào "ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 2 Âm lịch".
Theo đó năm nay chúng ta sẽ gặp vào ngày 25/3/2018. (Xin kiểm tra có gì sai không nhé)
Xin báo trước thời gian để các bạn chuẩn bị.
Địa điểm sẽ có thông báo cụ thể sau.

Không có nhận xét nào: