Thứ Hai, tháng 2 19, 2018

Cập nhật ảnh Chân Dung K4

Chôm được ảnh Lê Thanh Nhân do Tự Thành đưa lên mạng, tôi đã sửa thêm vào Chân Dung K4

Không có nhận xét nào: