Thứ Hai, tháng 7 04, 2016

Chịu khó

Vài hình ảnh chia sẻ cùng các bạn vắng trong buổi gặp mặt tại Đông Hới 01/7/2016. Chất lượng không tốt lắm, các bạn xem tạm nhé.

Không có nhận xét nào: