Thứ Tư, tháng 6 22, 2016

Lời cám ơn của gia đình Hoàng Ngọc Dũng

Cô Bình vợ anh HN.Dũng thay mặt gia đình đã có lời cám ơn trên báo Quân Đội Nhân Dân (bản in) đến mọi người, trong đó có các Bạn Trỗi, đã thăm hỏi động viên trong quá trình chữa bệnh, đã chia buồn, phúng viếng, đưa tang anh Ngọc Dũng đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Do không có bản in cũng như không có trên bản điện tử nên tôi xin đưa tinh thần của lời cám ơn mà không có ảnh bản in hoặc đường dẫn bản điện tử.

Không có nhận xét nào: