Thứ Tư, tháng 4 29, 2015

Trồng cây và đặt bia lưu niệm tại Mỹ Yên

Đếm trên ảnh thì có các bạn HP, VTM, Đoàn Long, V.Tuấn và ĐC tham dự.


Bài xem tại trang tin K5 nhé.

Không có nhận xét nào: