Thứ Hai, tháng 3 04, 2019

Về Gặp mặt Xuân 2019

Hôm qua Hạnh Phúc ngỏ ý cuộc gặp này sẽ mời các bạn lên nhà người quen ở Đồng Mô, Sơn Tây, tổ chức xe đi chung.
Ngày thì đã thông báo trước rồi, 17/3 tức là 2 tuần nữa.
Xin thông báo để các bạn thu xếp và đăng kí (mấy người, xe chung hay riêng) để tổ chức cuộc gặp được chu đáo.
Đánh sách đăng kí ở đây.

Không có nhận xét nào: