Thứ Tư, tháng 5 09, 2018

Nhắc đăng kí đi du lịch tập thể K4 2018

Xin nhắc các cụ là cuộc du lịch tập thể bạn Trỗi K4+ (+ các K khác cho tới... K9) chỉ còn 3 tuần nữa là thực hiện (2-5/6/2018) tại Phố Núi Pleiku.
Vậy hôm nay tôi xin dọn dẹp danh sách đăng kí tham dự mà vốn là danh sách cuộc gặp năm ngoái 2017 ở Tp.Quảng Ngãi. Nhiều bạn có tên trong danh sách ấy mà nay không/chưa đăng kí lại thì tôi sẽ xoá, chỉ để lại các bạn đã xác nhận tham dự.
Việc dọn dẹp này nhằm để chuyển giao danh sách cho các cháu lễ tân của Ks.Công Đoàn Pleiku theo dõi và thu xếp cho chúng ta được chu đáo.
Mong các cụ lưu ý và tiếp tục đăng kí tham dự thêm, đông vui.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M_VWmcWkYn670zPOXjDVkUrUA97EWIm4j5qdSwtSMIA/htmlview

Không có nhận xét nào: