Thứ Tư, tháng 11 02, 2016

Việc tình nghĩa của CCB ĐHBK HN

CCB-ĐHBK Hà Nội Nguyễn Dũng xin chào các thành viên của bantroi.blogspot.com . Hội CCB ĐHBK HN đang thu thập thông tin về CCB-Sinh viên và Liệt sỹ chuẩn bị cho việc in Quyển 2 "Kỷ yếu Cựu chiến binh Đại học Bách khoa Hà Nội". Rất mong được chuyển tin này trên trang Bạn Trỗi cho mọi người biết để tham gia. Xin trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Dũng

Không có nhận xét nào: