Thứ Ba, tháng 8 02, 2016

49 ngày mất Hoàng Ngọc Dũng

Hôm qua 49 ngày mất của Hoàng Ngọc Dũng. Gia đình bạn làm cơm mời các bạn bè, đồng đội đến đưa tiễn mong bạn siêu thoát.
Có dịp chuyện trò với cháu Dương con trai bạn, cô Bình vợ Ngọc Dũng đưa báo đăng lời cám ơn của gia đình sau lễ đưa tang.
Buổi thắp hương mời cơm 7 tuần ngày bạn mất, nhóm bạn Trỗi K4 chúng tôi tin bạn đã siêu thoát an lành.


Không có nhận xét nào: