Thứ Tư, tháng 2 03, 2016

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P1)

Bệnh viện Johns Hopkins là một Bệnh viện - Trường đại học ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới, đã thay đổi cơ bản về quan điểm của họ về bệnh ung thư.
Được thành lập bởi John Hopkins, với 17 năm liên tiếp được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ. Sau nhiều năm nói với nhân loại rằng Hóa trị liệu (và xạ trị) là cách duy nhất để điều trị và loại bỏ ung thư, thì nay Bệnh viện Johns Hopkins đã bắt đầu nói với nhân loại rằng có nhiều lựa chọn thay thế khác với hóa trị liệu (và xạ trị): một cách hiệu quả để chống lại ung thư là không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó - để nó không phát triển được. 
(Ung thư: bản cập nhật từ John Hopkins)

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.
1. Mỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không hiển thị trong các thử nghiệm tiêu chuẩn cho đến khi chúng nhân bội ra thành vài tỷ. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư là không còn tế bào ung thư trong cơ thể của họ sau khi điều trị, điều này chỉ có nghĩa là các thử nghiệm không phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt đủ lớn để phát hiện được.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
2. Các tế bào ung thư xuất hiện từ 6 đến hơn 10 lần trong suốt cuộc đời của một người.

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.
3. Khi hệ thống miễn dịch của một người mạnh thì các tế bào ung thư sẽ bị hủy diệt và bị ngăn cản không cho nhân bội và hình thành khối u.

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó bị suy dinh dưỡng đa bội. Đây có thể là do di truyền, môi trường, thực phẩm, môi trường và các yếu tố lối sống. 

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.
5. Để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng đa bội, thay đổi chế độ ăn uống, kể cả dùng thêm thuốc bổ sung, sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch. 

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.
6. Hóa học trị liệu đầu độc các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiêu hủy luôn cả các tế bào khỏe mạnh tăng trưởng nhanh trong tủy xương, hệ dạ dày-ruột, vv.., và có thể gây tổn thương cho các bộ phận như gan, thận, tim, phổi, vv…

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.
7. Trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư, các tia bức xạ (xạ trị) cũng có thể đốt cháy, gây sẹo, làm tổn thương các tế bào lành mạnh, các mô tế bào và các bộ phận trong cơ thể. 

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.
8. Lúc khởi thủy, hóa trị liệu và bức xạ thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài, hóa trị liệu và bức xạ sẽ không phá hủy khối u được hơn nữa. 

1 nhận xét:

HCQuang nói...

Gửi các bác tham khảo trước khi vào Xuân (để tránh bị chưởi là gây xui xẻo).